cs

Probační a mediační službu navštívili kolegové z Norské nápravné služby

Návštěvy z Norské nápravné služby

Probační a mediační službě v uplynulých dnech přivítala dvě návštěvy z Norské nápravné služby – Kriminalomsorgen.

S ohledem na zájem norských kolegů o nový systém poskytování resocializačních programů pro mladistvé i dospělé klienty Služby jim bylo představeno fungování programových center se speciálním zaměřením na situaci v Praze a Českých Budějovicích. Nechyběly ani informace o poskytovaných resocializačních programech:

Druhý týden proběhla návštěva Probačního domu v Písku, která zahrnovala:


Projekt Zpátky do života je financovaný Norskými fondy 2014-2021.

Střediska Praha, Praha - východ a Praha - západ změnila svoji adresu. Nově sídlí Na Míčánkách 1497/2A. Praha 10, 100 83.