cs

Probační a mediační služba v číslech

Probační a mediační služba v číslech

V loňském roce jsme realizovali 471 mediací a 7 rodinných skupinových konferencí. Jaká další významná čísla vyplynula ze statistiky odborných agend Probační a mediační služby?

V průběhu roku 2020 jsme…