cs

Probační a mediační služba uzavřela smlouvu na dodávku elektronického monitorovacího systému pro trestní justici II

Probační a mediační služba uzavřela smlouvu na dodávku elektronického monitorovacího systému pro trestní justici II

Po vyhodnocení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na „Dodavatele elektronického monitorovacího systému pro trestní justici II“ podepsala Probační a mediační služba smlouvu o dodání zmiňovaného systému a poskytování dalších služeb s vybraným dodavatelem firmou FORSOLUTION CZ s.r.o., která bude projekt realizovat ve spolupráci se svým polským subdodavatelem společností Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o. o.

V současné době je zahájen proces implementace a přípravy na pilotní provoz. V rámci smluveného harmonogramu očekáváme zahájení ostrého provozu EMS II na jaře roku 2024.

Smlouva mezi Probační a mediační službou a dodavatelem firmou FORSOLUTION CZ s.r.o. je uzavřena na dobu 7 let od zahájení ostrého provozu a celková nabídková cena za dodání systému, jeho implementaci a podporu provozu činí 93.646.349,90 Kč s DPH. V rámci plnění bude možné využívat k elektronickému monitoringu 700 ks zařízení s příslušným vybavením.

MgA. Martin Bačkovský
Tiskový mluvčí
Mob. 731 637 890