cs

Probační a mediační služba ukončila spolupráci s firmou SuperCom

Tiskové prohlášení EMS

Probační a mediační služba musela přistoupit k okamžitému řešení smluvního vztahu s dodavatelem Elektronického monitorovacího systému firmou SuperCom. S přístupem dodavatele k plnění smluvních závazků je Probační a mediační služba dlouhodobě nespokojena a problémy v uplynulých týdnech eskalovaly. Dodavatel přistupuje k plnění svých závazků neřádně a nevčasně. Možná nefunkčnost systému EMS by byla velkým rizikem pro zákonné plnění dohledové činnosti Probační a mediační služby. Abychom maximálně eliminovali dopady tohoto rizika, rozhodla se Služba přejít v průběhu měsíce listopadu 2021 při výkonu dohledové činnosti zcela na formu fyzických namátkových kontrol, čím nebude činnost ohrožena a bude nezávislá na systému EMS.

O této nutné změně jsme včas informovali všechny zainteresované subjekty v justici a dále Probační a mediační služba uskutečnila nezbytné právní kroky. Bylo odstoupeno od smlouvy s dodavatelem a Probační a mediační služba uplatňuje všechny smluvní sankce, které považuje za relevantní.

Probační a mediační služba bude vydávat v případě změn v této věci vždy jen ucelené mediální prohlášení.

MgA. Martin Bačkovský
Tiskový mluvčí
Mob. 731 637 890

Střediska Praha, Praha - východ a Praha - západ změnila svoji adresu. Nově sídlí Na Míčánkách 1497/2A. Praha 10, 100 83.