cs

Probační a mediační služba uctila oběti trestných činů

Evropský den obětí trestných činů - ředitelství Probační a mediační služby

Děkujeme všem, kteří včera společně s námi a Policií České republiky uctili minutou ticha oběti trestných činů.

V Praze před ředitelstvím Probační a mediační služby se k nám mimo jiné připojili Mgr. Karel Dvořák, náměstek ministra spravedlnosti, genmjr. Ing. Tomáš Lerch, první náměstek policejního prezidenta, plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová, vedoucí odboru prevence Policejního prezidia ČR, prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., rektorka Univerzity Karlovy, doc. Daniel Berounský, Ph.D., proděkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Mgr. Petra Vitoušová, prezidentka Bílého kruhu bezpečí a Miluše Vondroušková, předsedkyně Českého sdružení obětí dopravních nehod, spolu s Mgr. Michaelou Blatnou ze stejné organizace.

Děkujeme, velice si vážíme každého projevu podpory. Poděkování patří také hotelu Andaz Prague za propůjčení prostranství na Senovážném náměstí.