cs

Probační a mediační služba spolupracuje s Policií ČR v Systému kolegiální podpory

Systém kolegiální podpory

Ve dnech 6. – 8. září 2023 proběhlo v Trpišově setkání členů Systému kolegiální podpory Policie ČR (44 peerů) z 5 krajů (5 koordinátorů Ústeckého, Libereckého, Plzeňského, Karlovarského a Pardubického kraje a koordinátor z PP).

Úvodního slova setkání se zhostil krajský ředitel KŘP Pardubického kraje plk. Mgr. Jan Ptáček, MBA. V rámci instrukčně metodického programu, jehož téma znělo „Motivace versus syndrom vyhoření“, následně vystoupili se svojí přednáškou celkem čtyři hosté – Mgr. Karolína Jeníková z Probační a mediační služby, středisko Pardubice, pplk. Mgr. David Tomčík – kaplan hlavního velitelství Vojenské Policie, Mgr. Martin Halíř – klinický psycholog z Centra duševního zdraví, a PhDr. Simona Hoskovcová PhD. – koordinátorka systému kolegiální podpory u Policie ČR.

Během setkání dále proběhly čtyři workshopy, které byly vedeny koordinátory systému kolegiální podpory Karlovarského kraje – kpt. Mgr. František Drahý, Libereckého kraje – kpt. Mgr. Petra Svatoňová a Plzeňského kraje (kpt. PhDr. Markéta Vavříková), čtvrtý workshop měl na starosti Mgr. Marin Halíř. Jako host se zúčastnil také psycholog Hasičského záchranného sboru kpt. Mgr. Daniel Krejčí.

Probační a mediační služba svou účastí navázala na dlouhodobou a různorodou spolupráci s příslušníky Policie ČR. Vedoucí střediska Pardubice Mgr. Karolina Jeníková ve své prezentaci představila činnosti Služby, a to zejména se zaměřením na uplatnění mediace v trestní justici. Dále posluchače seznámila s více než 15 praktickými kazuistikami, které názorně ukázaly, že se obětí trestného činu a potenciálním účastníkem mediace může stát kdokoli. „Setkání s peer konzultanty bylo opravdu zajímavé a přínosné. Z jejich přístupu bylo zřejmé, že o danou věc jeví skutečný zájem. Líbilo se mi zejména to, že účastníci programu o mediaci přemýšleli v širším kontextu. Uvažovali o ní nejen ve vztahu ke kolegům v rámci kolegiální podpory, ale i ve vztahu k pachatelům a obětem trestných činů, se kterými přicházejí do kontaktu,“ zhodnotila setkání pracovnice Služby Mgr. Karolína Jeníková.