cs

Probační a mediační služba se připojila k „Hrdinům Plzně“

Hrdinové Plzně 2022

V sobotu 10. září 2022 se pracovníci střediska Plzeň zapojili do akce pro veřejnost „Hrdinové Plzně“. Setkání, které pravidelně pořádá Magistrát města Plzně, odbor bezpečnosti a prevence kriminality, a které dříve neslo název „Den s IZS“, se tentokrát uskutečnilo v industriálních prostorech bývalého depa PMDP. Plzeňané se na místě v rámci celodenního programu mohli seznámit nejen s činností jednotlivých složek IZS, ale také s prací Probační a mediační služby.

Tento rok jsme měli stánek postavený hned vedle Vězeňské služby České republiky a BESIPu. Tak jako každý rok, i letos byla akce velmi dobře zorganizována a účastnila se jí celá řada složek, např. Sbor dobrovolných hasičů, Police České republiky, Městská policie Plzeň, Vězeňská služba České republiky, vodní záchranná služba, horská služba nebo záchranná služba,“ uvedla vedoucí plzeňského střediska Mgr. Zdeňka Benešová.

Děkujeme všem návštěvníkům, kteří se za námi zastavili a projevili zájem o naše aktivity.

Střediska Praha, Praha - východ a Praha - západ změnila svoji adresu. Nově sídlí Na Míčánkách 1497/2A. Praha 10, 100 83.