cs

Probační a mediační služba se představila na svitavském Veletrhu sociálních služeb

Veletrh sociální práce Svitavy

Svitavské středisko Probační a mediační služby se v pondělí 11. září 2023 zúčastnilo Veletrhu sociálních služeb pořádaného Městem Svitavy.

Do letošního ročníku veletrhu se zapojilo celkem 39 vystavovatelů a také návštěvnost byla velmi vysoká. Naše kolegyně tak měly možnost představit činnosti Probační a mediační služby širokému okruhu laické veřejnosti – dětem ze základních škol, studentům středních škol a v odpoledních hodinách také občanům města, kteří veletrh navštívili. Současně jsme využili také příležitosti pro setkání se spolupracujícími organizacemi, případně pro navázání nových kontaktů.

Velké poděkování patří pracovnicím střediska Svitavy, Alžbětě Havlové a Tereze Slavíkové, které pro účastníky veletrhu připravily velmi zajímavé aktivity související s činnostmi Probační a mediační služby, a tím zajistily velký zájem veřejnosti o stánek Služby.