cs

Probační a mediační služba se podílí na vzdělávání pedagogických pracovníků

Seminář pro pedagogické pracovníky

Minulý týden se na 36 pedagogických pracovníků základních a středních škol v okrese Šumperk zúčastnilo společného vzdělávacího semináře. Tématem workshopu, na jehož realizaci se podílela i Probační a mediační služba, byla vybraná rizika používání internetu aneb o co by se měl pedagogický pracovník zajímat v online prostoru.

Za Probační a mediační službu se setkání zúčastnila naše kolegyně ze šumperského střediska Eva Hasalová. Její prezentace byla zaměřená na problematiku práce s obětí trestné činnosti, jaká má práva a možnosti hledání pomoci nebo jak je postupováno při spáchání činu jinak trestného osobou mladší patnácti let a mladistvým.

Děkujeme za přizvání a těšíme se na další navazující setkání.