cs

Probační a mediační služba pomáhá obětem krádeží

Pomáháme obětem krádeží

Máte ve svém okolí někoho, kdo se stal obětí krádeže, přepadení nebo jiného protiprávního jednání? Jste vy sami obětí takového činu? Znáte svá práva a chcete vědět, co vás čeká v trestním řízení? Potřebujete doprovod k výslechu na Policii ČR nebo k soudnímu jednání? Jsme tu, abychom vám pomohli, třeba i v takové situaci, kterou popisují naše kolegyně ze střediska Jeseník:

Paní, 55 let, vykradli chatku na zahradě jejího domu. Odtud jí ukradli sekačku, nářadí a pilu na dřevo, zničili zámek na dveřích a poškodili dveře. Na první pohled se jedná zejména o majetkovou škodu, ale paní trpěla i psychicky, její pocit bezpečí byl narušen, bála se, aby se příště nevloupali i do jejího domu. Po oznámení na Policii ČR se potřebovala více zorientovat v tom, co ji dále jako poškozenou bude čekat, co vše trestní řízení obnáší a jaké kroky je nutné udělat. Policie ČR ji v tomto směru poučila a informace ji podala. Paní si dál nevěděla rady, co má dělat, jak práva využít, také potřebovala doprovod k výslechu, špatně se orientovala a bála se vše sama zvládnout. Policisté ji tedy doporučili využít Poradnu pro oběti, kde jí dále mohou pomoci.

Když se obrátila na poradnu, poradce pro oběti jí pomohl sepsat připojení se s náhradou škody k trestnímu řízení proti pachateli, které je důležité podložit doklady o škodě, opravě dveří atp. Pokud by to neudělala, musela by náhradu škody vymáhat v dalším soudním řízení. Také potřebovala doprovodit k výslechu na Policii ČR, neměla nikoho, kdo by ji jako důvěrník k výslechu doprovodil, bylo to pro ni hodně psychicky náročné. Doprovodil ji tak poradce pro oběti, který ji v průběhu psychicky podporoval. Na pomoci poradce taky ocenila, že si mohla o tom, co se stalo, promluvit, také že se někdo více zajímal o to, jak se cítí, s jakými dopady trestného činu se potýká. Špatně spala, bála se od události cizích lidí, trpěla nechutenstvím. S poradcem sepsali prohlášení o dopadech trestného činu na její dosavadní život, které je pak součástí trestního spisu. Mohla tak více popsat, že měla z činu dopady nejen majetkové, ale ovlivnilo to i její psychické prožívání. V průběhu času byly její obavy menší, také byla ráda, že jí poradce trestním řízením provedl. Paní využila některé ze svých práv – uplatnění náhrady škody, doprovodu důvěrníka, prohlášení o dopadech a také právo na využití odborné pomoci poradce pro oběti.

Oběti trestných činů se mohou kterýkoliv pracovní den obracet na střediska Probační a mediační služby působící ve všech soudních okresech České republiky. Zvýšení povědomí o právech a potřebách obětí se věnuje také Evropský den obětí trestných činů, který připadá na 22. února a který si tradičně připomínáme i v rámci Probační a mediační služby. Letos společně s Policií České republiky uctíme oběti trestných činů minutou ticha a rozsvícenými majáky policejních vozů.

Střediska Praha, Praha - východ a Praha - západ změnila svoji adresu. Nově sídlí Na Míčánkách 1497/2A. Praha 10, 100 83.