cs

Probační a mediační služba nechyběla u tradičního Dne sociálních služeb v Havířově

Pracovníci střediska Probační a mediační služby v Havířově se v úterý 11. června 2024 připojili k tradičnímu Dni sociálních služeb.

Během celého dne pracovnice střediska představovaly činnosti naší organizace široké laické veřejnosti a zejména v dopoledních hodinách byl o stánek Služby velký zájem i z řad školních skupin. Účastníci se dozvěděli informace o alternativních trestech, ale i činnostech pro oběti trestných činů nebo Probačním domě v Písku. Do prezentace se navíc zapojili i pracovníci z projektu na podporu výkonu trestu obecně prospěšných prací.