cs

Probační a mediační služba na konferenci ve slovenském Omšenie

Omšenie

Ve dnech 12. a 13. 8. 2021 se zástupci Probační a mediační služby zúčastnili Úvodní konference k národnímu projektu ADR ve slovenském Omšenie. Dvoudenní fórum, v rámci kterého se sešli profesionálové z oblasti trestní justice, restorativní justice i mediace, bylo věnované tématu budování a posílení alternativního řešení soudních sporů prostřednictvím mediace a efektivního využívání nástrojů restorativní justice v Slovenské republice. Slovensko se aktuálně potýká s nedostatkem mediátorů, kteří by napomáhali s mimosoudním řešením sporů. Setkání českých a slovenských odborníků tak bylo jedním z kroků k tomu, učinit mediační služby o něco dostupnější.  

Během prvního dne konference prezentovala ředitelka Probační a mediační služby PhDr. Andrea Matoušková výsledky dvacetiletého působení Služby v české justici. Následující den se konalo diskuzní fórum, ve kterém naši organizaci zastupovala Mgr. Jaroslava Talandová, vedoucí oddělení vzdělávání a Mgr. Jana Burianová, metodik odborných činností. Přestože hlavním tématem byla mediace na Slovensku, odborná diskuze přinesla řadu poznatků, které představují zajímavé podněty i pro činnost Probační a mediační služby.

Rádi jsme se podělili o zkušenosti Služby s našimi sousedy a přejeme jim mnoho úspěchů v cestě za posílením mediačních činností.

Reportáž k tématu si můžete pustit na webu TA3: https://www.ta3.com/clanok/209096/nie-vsetky-trestne-konania-musia-skoncit-na-sude-mediatorov-je-vsak-nedostatok