cs

Probační a mediační služba měla své zastoupení na Školení facilitátorů restorativních setkání

Školení facilitátorů restorativních setkání

Pracovníci Probační a mediační služby Petra Kubánková a Milan Morava absolvovali ve dnech 15.-19. května 2023 společně s probačními úředníky ze Slovenska a zástupci nevládních organizací Školení facilitátorů restorativních setkání v případech závažné kriminality pořádaného Institutem pro restorativní justici v rámci projektu Justin.

Zkušené lektorky Ingrit Marit a Evelyn Goenam z organizace Moderator podrobně představily belgický model a své zkušenosti z práce s obětmi a pachateli závažné kriminality. Účastníci měli příležitost shlédnout několik dokumentů z reálných restorativních setkání obětí a pachatelů, navzájem sdíleli své zkušenosti z praxe a odbornou problematiku konzultovali díky on-line přenosu také s finskou expertkou na restorativní justici Arjou Konttila.

Dlouholeté zkušenosti ze zahraničí potvrzují, že je nezbytné, aby měly všechny oběti trestných činů na své cestě ke zpracování následků činu v případě potřeby možnost využít přímého či nepřímého restorativního setkání s pachatelem. Nově nabyté informace a zkušenosti budou sdíleny s kolegy ve Službě tak, aby se restorativní přístupy v naší práci s oběťmi a pachateli trestných činů dále rozšiřovaly a zkvalitnily.

Školení facilitátorů restorativních setkání
Školení facilitátorů restorativních setkání
Školení facilitátorů restorativních setkání