cs

Probační a mediační služba byla součástí valného shromáždění organizace CEP

Valné shromáždění CEP v Dubrovníku

Ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková v těchto dnech zastupuje naši organizaci na 14. Valném shromáždění mezinárodní organizace CEP a následující konferenci „Human Rights and Ethics in Probation“ v Dubrovníku.

V rámci valné hromady, která se uskutečnila ve středu 19. října 2022, byly vyhodnoceny výsledky činnosti a hospodaření za poslední 3 roky. Došlo také na volbu nových představitelů organizace – novou ředitelkou CEP se stala Annie Devos z Belgie, generální tajemnicí CEP je Jana Špero z Chorvatska.