cs

Probační a mediační služba byla součástí Česko-gruzínského právního fóra

Ředitelka Probační a mediační služby PhDr. Andrea Matoušková v pátek 17. května 2024 vystoupila v rámci programu druhého ročníku Česko-gruzínského právního fóra. S účastníky setkání sdílela zkušenosti z oblasti práce s pachateli, kteří vykonávají alternativní tresty, ale také s prací s oběťmi trestných činů. Za Službu se akce dále zúčastnila Mgr. Kateřina Balcarová, vedoucí střediska Ústí nad Orlicí, která činnost naší organizace představila na konkrétních případech z praxe.