cs

Probační a mediační služba se zúčastnila letošního ročníku akce Zažít Blansko jinak

V neděli 10. září 2023 se Probační a mediační služba zapojila do tradiční sousedské slavnosti Zažít Blansko jinak. V rámci bohatého celodenního programu prezentovali pracovníci Služby naši činnost široké veřejnosti. Ve stánku Probační a mediační služby jsme pak také přivítali milou návštěvu, a sice starostu města Blanska Jiřího Crhu a ředitelku Nemocnice Blansko Vladimíru Danihelkovou.

Děkujeme za pozvání a příjemný den strávený ve společnosti občanů (nejen) Blanska.