cs

Probační a mediační byla přizvána na konferenci ředitelů probačních služeb

Konference ředitelů probačních služeb

Ve dnech od 23. do 25. 11. 2021 se v unikátních prostorách cisterciáckého kláštera Royaumont, přibližně 30 kilometrů severně od Paříže, konala další z mezinárodních konferencí ředitelů probačních služeb. Setkání uspořádala Konfederace evropských probačních služeb (Confederation of European Probation), a to při příležitosti 40. výročí svého založení.

Listopadová konference přinesla hned několik zajímavých témat. Řečníci, mezi nimiž byli kromě ředitelky Probační a mediační služby Andrey Matouškové také ředitelé z německé, irské, rakouské nebo lotyšské probační služby, diskutovali například o probaci v nové „normalitě“. Dalšími tématy byl pak leadership a vedení organizace v praxi, zajištění kvality poskytovaných služeb, vzdělávání a výcvik probačních úředníků, duševní zdraví a domácí násilí v probaci a Evropské probační standardy.

Děkujeme Konfederací evropských probačních služeb za pozvání.

Střediska Praha, Praha - východ a Praha - západ změnila svoji adresu. Nově sídlí Na Míčánkách 1497/2A. Praha 10, 100 83.