cs

Pražské středisko Probační a mediační služby úzce spolupracuje s Centrem sociálních služeb Praha

Koncem února se již tradičně setkali zástupci Probační a mediační služby ze střediska Praha s vedoucí sociální pracovnicí Centra sociálních služeb Praha Zuzanou Stancovou, aby si předali informace o možnostech resocializačních a reintegračních programů.  

Ty nabízí Centrum sociálních služeb v Praze přes svoje pracoviště RRP od roku 2001 a svým klientům je doporučuje Probační a mediační služba. Obě organizace dlouhodobě úzce spolupracují na odborné pomoci při komplexním řešení problémů, které souvisejí s pácháním trestné činnosti, výkonem trestu odnětí svobody a podmíněným propuštěním z výkonu trestu odnětí svobody.

Střediska Praha, Praha - východ a Praha - západ změnila svoji adresu. Nově sídlí Na Míčánkách 1497/2A. Praha 10, 100 83.