cs

Praha hostí mezinárodní konference k 20. výročí Probační a mediační služby

CEP konference

Společně s Konfederací evropských probačních služeb (Confederation of European Probation) spolupořádáme ve dnech 12. – 13. 10. 2021 mezinárodní setkání, kterým také připomínáme dvacetileté působení Probační a mediační služby v trestní justici na území České republiky.

Úvodem konference s názvem „The Restoration of Normality: Mirroring the Past in the Future“ („Obnova normality: zrcadlení minulosti v budoucnosti“) účastníky pozdravili ministryně spravedlnosti České republiky Marie Benešová, generální tajemník CEP Willem van der Brugge a ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.

V pražském hotelu Pyramida se budou odborníci z patnácti evropských zemí zabývat minulostí, ale hlavně budoucností probace, zaměří se na téma restorativní justice, spolupráci mezi agenturami, radikalizaci a obnovu v komunitě, domácí násilí, sociální podporu a integraci, ale i vzdělávání a odbornou přípravu.