cs

Pracovníci Probační a mediační služby spolupracovali na tvorbě národní příručky ČR o obětech terorismu

Národní příručka ČR o obětech terorismu

V srpnu vyšla v rámci participace Probační a mediační služby na mezinárodních projektech národní příručka ČR o obětech terorismu. Příručka EUCVT je jedním z výstupů činnosti Evropského centra pro podporu obětí terorismu. Národní příručky doplňují Příručku EU o obětech terorismu (zveřejněnou v lednu 2021) a rozvíjejí práva obětí terorismu v každém členském státě. Zahrnují zejména pokročilé nebo systémové příklady s informacemi a praktickými nástroji v domácím kontextu členských států. Národní příručky se řídí základní strukturou příručky EU, ale navíc obsahují kapitolu o jednotlivých vnitrostátních systémech reakce na krize a zvláštní oddíl o různých členských státech. Tento oddíl obsahuje příslušné kontaktní a další informace poskytnuté členským státem o stávajících strukturách na podporu obětem terorismu.

Do procesu tvorby národní příručky ČR se za Probační a mediační službu pod záštitou ředitelství zapojili Mgr. Martin Kracík, Mgr. Milan Morava a jako odborná konzultantka ještě Mgr. Marie Jarolímová. V průběhu spolupráce s EUCVT, která trvala průběžně téměř celý loňský rok, nejprve první dva jmenovaní absolvovali několikadenní online školení a následně společně s Marií Jarolímovou pracovali na tvorbě vlastní příručky. Součástí aktivit její tvorby bylo i dvoudenní školení pro specialisty pro práci s oběťmi, pracovníky složek Integrovaného záchranného systému, odborníky Ministerstva spravedlnosti a další profesionály, které Martin Kracík a Milan Morava vedli v Praze na podzim 2021 a které se specifiky obětí terorismu zabývalo.

Celou národní příručku ČR naleznete ZDE.