cs

Pozvání na Tour Probační a mediační služby v Nymburce přijala řada zajímavých hostů

Tour Probační a mediační služby - Nymburk

Další setkání s veřejností v rámci Tour Probační a mediační služby se uskutečnilo v úterý 18. dubna 2023 v Nymburce. Pozvání na besedu přijalo hned několik zajímavých hostů z řad odborníků a spolupracovníků střediska Nymburk.

Během besedy vystoupil plk. Mgr. Marek Šmíd, ředitel územního odboru Policie ČR Nymburk, který hovořil o vzájemné spolupráci se Službou. Ze strany Probační a mediační služby byli účastníci informováni o postupech a práci s obětmi a poškozenými, a to jak v přípravném řízení, tak i v rámci vykonávacího řízení. Prezentaci k výkonu trestu OPP doplnil starosta obce Všechlapy s osobní zkušeností poskytovatele. Účastníkům besedy představil, jak probíhá výkon trestu v praxi. Dále vystoupil Bc. Ladislav Vondruška z OSPOD Nymburk, který vyzdvihl spolupráci s Probační a mediační službou v případech mladistvých a nezletilých.

Závěr besedy pak patřil činnostem v rámci podmíněného odsouzení a podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. V tomto bloku hovořil Mgr. Jan Steinmetz, místopředseda Okresního soudu v Nymburce pro trestní úsek, o zásadní roli Probační a mediační služby v trestním řízení. Na závěr vystoupil také klient střediska Nymburk, který je v současné době podmíněně propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody. S účastníky besedy se podělil o svůj životní příběh.

Tímto děkujeme městu Nymburk a Městské knihovně Nymburk za vstřícnost a spolupráci při realizaci setkání.

Střediska Praha, Praha - východ a Praha - západ změnila svoji adresu. Nově sídlí Na Míčánkách 1497/2A. Praha 10, 100 83.