cs

Poslední zastávka Tour Probační a mediační služby v Západočeském soudním kraji proběhla v srdci Chodska

Tour Probační a mediační služby - Domažlice

Ve čtvrtek 4. května 2023 proběhlo poslední setkání s veřejností v rámci Tour Probační a mediační služby v Západočeském soudním kraji.

Akce se konala v komunitním centru v prostorách Městského pivovaru Domažlice ve spolupráci s Městskou knihovnou Boženy Němcové. Návštěvníci se v rámci besedy seznámili s činností Probační a mediační služby a získali základní informace o alternativních trestech. Program obohatila také poradkyně pro oběti z Klatov Mgr. Petra Pavlíková a vedoucí Programového centra Cheb PhDr. Eva Šaušová.

Děkujeme pracovníkům domažlického střediska za přípravu setkání a ředitelce knihovny Bc. Lence Schirové za poskytnutí prostor a pomoc při organizaci celé akce.