cs

Poradny pro oběti trestných činů pomáhají v obtížných životních situacích

Pokud zažíváte nepříjemnosti spojené s tím, že jste se stali obětí trestného činu a nevíte, na koho se obrátit, pak právě pro vás a vaše blízké fungují poradny pro oběti trestných činů při Probační a mediační službě. Na poradnu je možné se obrátit v jakékoli fázi trestního řízení, ale také před zahájením tohoto řízení. Není podstatné, zda je trestný čin již nahlášen, poradnu mohou navštívit i osoby, které zatím věc neřešily, jelikož neznají postup a neví, co je v řízení čeká.

Od 1. října 2021 poradna opět funguje také v Lounech, konkrétně v ulici Pod Nemocnicí, ve druhém patře budovy č. p. 2381 v rámci činnosti Probační a mediační služby. Poradkyni lze zkontaktovat telefonicky na telefonu 724 885 919 či přes e-mail: mturnerova@pms.justice.cz a domluvit si termín návštěvy. „Jsem velice rád, že se nám v Lounech podařilo obnovit činnost poradny pro oběti trestných činů a nabídnout tak všem, kteří projeví zájem, individuálním a citlivým způsobem potřebné informace, pomoc a podporu, v jejich mnohdy nelehké životní situaci,“ dodává vedoucí lounského střediska Jan Plhák.

Dveře jsou u nás otevřené pro každého, komu bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo, a to na zdraví, byla mu způsobena majetková či nemajetková újma nebo se na jeho úkor někdo bezdůvodně obohatil. Poskytujeme obětem základní právní informace a psychosociální pomoc ve směru co nejefektivnějšího odstranění následků trestné činnosti. Snažíme se maximálně vyjít vstříc a nabídnout naši pomoc v bezpečném a diskrétním prostoru pro sdělení příběhu a podporu oběti při řešení následků trestné činnosti. Individuální přístup s respektem na práva klientů je samozřejmostí. Vzhledem k tomu, že jsme státní organizace, disponujeme kontakty na spolupracující instituce a orgány činné v trestním řízení, a tak jsou naše možnosti pomoci poměrně široké,“ říká lounská poradkyně pro oběti a zároveň vypráví jeden z příběhů ze své poradenské praxe:

Klientku přivedl strach ze sexuálního násilí v rodině a nadcházejícího soudního řízení. Také potřebovala zajistit bezplatného zmocněnce. Doporučili jsme jí advokátku, která se zabývá jak civilním, tak trestním právem a poradna i Probační a mediační služba v Lounech s ní má velmi dobré zkušenosti. Klientka ji požádala o pomoc a o sepsání návrhu pro soud o bezplatném zastoupení. V poradně pak klientka vylíčila svou situaci domácího násilí, potřebovala mluvit o svém trápení, které obsahovalo násilí, šikanu, ponižování, agresi ze strany partnera, vynucený sex a vyhrožování. Partner byl vykázán Policií České republiky a bylo vydáno předběžné opatření. I přesto měla obavy být v noci sama v domě, bála se návratu do domu, pokud je tma. Paní jsme předali kontakt na Spirálu, kde jí pomohli s psychickými problémy a úzkostmi, které v té době měla. Také jsme jí doporučili sepsat Prohlášení o dopadech trestného činu na její život, v zahraničí označováno jako Victim impact statement. Oběti může takové prohlášení pomoci při citovém vyrovnání se s událostí a obviněný má zase možnost uvědomit si, co svým činem spáchal. Nemalý význam má i pro soud, kterému může pomoci při individualizaci trestu a současně také při rozhodování o uplatněném nároku oběti na náhradu nemajetkové újmy. Před první návštěvou poradny paní napadaly myšlenky na ukončení svého života, v současnosti naštěstí hledá východiska a řešení a poradna jí pomáhá krůček po krůčku.

V úterý 22. února 2022 si jako každý rok připomeneme Evropský den obětí trestných činů, který by měl přiblížit lidem možnosti podpory obětem a jejich blízkým. Zastavme se všichni v tento den ve 12 hodin na bezpečném místě a vyjádřeme tím svou úctu obětem minutou ticha. V této chvíli v celé zemi budou také znít majáky policejních vozů, které signalizují blížící se pomoc. #neJsmebezMocni