POMÁHÁME OBĚTEM TRESTNÍCH ČINŮ!

Oběti trestných činů se mohou kterýkoliv pracovní den obracet na příslušná střediska Probační a mediační služby (dále jen PMS), která působí ve všech soudních okresech České republiky. Celkem se jedná o 74 středisek a 4 pobočky.

Poskytnuté služby jsou bezplatné!

V odkazu kontakty je možné otevřít adresář všech středisek po jednotlivých soudních krajích, kde jsou uvedeny kontaktní adresy, emailové a telefonické kontakty na odborný personál středisek. Rádi poskytneme podporu a naši odbornou pomoc obětem trestné činnosti v jejich nelehké životní situaci.

Spolupráce s poškozeným, tedy s tím, komu byla trestným činem způsobena škoda: majetková, morální újma, nebo ublíženo na zdraví – je nedílnou součástí činnosti PMS, která usiluje nejen o reintegraci pachatele, ochranu společnosti – ale v rámci restorativního (na nápravu vztahů zaměřeného) přístupu i o zapojení poškozeného. Činnost PMS v rámci zajištění výkonu alternativních trestů zahrnuje i oblast náhrady škody, poskytování důležitých informací pro poškozené – ale zejména v přípravném řízení, tedy ještě před rozhodnutím soudu v trestní věci, pomáhá poškozeným nejen odbornou radou, jak se domoci náhrady škody, ale zejména nabídkou mediace, mimosoudního jednání s pachatele za účasti prostředníka, jejímž cílem je nejen hmotná náhrada újmy, ale také náprava vztahů, získání morální satisfakce. Výše uvedené služby poskytuje PMS klientům v trestním řízení zdarma a obrátit se na ni mohou nejen obvinění, ale také poškození trestnou činností.

Střediska Probační a mediační služby se řídí zákonem č. 45/2013 sb, "O obětech trestných činů" který vstoupil v platnost 1.8.2013.


Ke stažení:

Obětem informační leták


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV 

 

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, včetně uložených…
Slovník pojmů
Kontakty

Probační a mediační služba

Ředitelství

Senovážné náměstí 995/1

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty

 

Chystáme pro vás nový web.


Přecházíme na nový vizuální styl.


Již brzy.

 

Nyní budete přesměrování zpět.