cs

Pomoc obětem a dohled na pachatele trestné činnosti v Děčíně

Tour Probační a mediační služby - Děčín

Téma alternativních trestů a restorativní justice přilákalo více než 40 zájemců, kteří se sešli ve středu 12. října 2022 v děčínské Městské knihovně k diskusi s pracovníky Probační a mediační služby Děčín. Význam prevence kriminality a práce s pachateli vyzdvihl primátor města Děčín, který akci poskytl záštitu. Nechyběl vstup trestní soudkyně Okresního soudu v Děčíně. Kořením setkání pak byla osobní zpověď dvou můžu, kteří mají zkušenost jako pachatelé trestného činu. Intenzivní prožitek pro přítomné přinesl i autentický vstup ženy, která se aktuálně vyrovnává se ztrátou syna. Diskusního večera pod názvem Pachatelé a jejich oběti se zúčastnili též zástupci organizací specializovaných na práci s pachateli a obětmi trestných činů v děčínském okrese.

Na setkání, které se uskutečnilo v rámci projektu Tour Probační a mediační služby, byla zájemcům z řad veřejnosti představena forma práce s pachateli a obětmi trestných činů, a to jednotlivými členy týmu střediska Děčín. Primátor města Děčín, pan Ing. Jiří Anděl, CSc. ve svém úvodním slově vyzdvihl mj. význam prevence kriminality, důležitost působení na pachatele trestných činů a zájem i aktivity města v oblasti prevence kriminality. Svůj pohled na význam alternativ a důležitost práce s obviněnými před uložením trestu vyjádřila soudkyně Okresního soudu v Děčíně,  Mgr. Monika Kramářová, která podtrhla význam informací poskytovaných pracovníky služby k jejímu rozhodování a důležitost následné práce s pachateli po uložení trestu.

O svou zkušenost s životem za hranou zákona a s přínosem spolupráce s Probační a mediační službou se přišli podělit dva z klientů děčínského střediska. Pan Jiří, který přes mnohá předchozí selhání dokázal využít opakované příležitosti v podobě trestu OPP uvedl: „Byla to výzva, jsem rád, že jsem nakonec nezklamal ty lidi kolem a že jsem nezklamal sebe, že jsem to dokázal.“ V diskusi též vystoupil pan Hatlapatka, ředitel Domova pro seniory, který je jedním z míst, kde probíhá výkon trestu obecně prospěšných prací a k příběhu pana Jiří doplnil: „Všechny nás překvapil, nakonec pracoval tak dobře, že jsme jej zde po výkonu trestu zaměstnali.“ Další bývalý klient služby, jménem též Jiří, se podělil o svou zkušenost s trestem domácího vězení a životem s elektronickým náramkem. Vyzdvihl pro něj zásadní příležitost být díky této formě trestu na svobodě, když před tím byl ve vězení. Mohl se tak rozloučit se svou těžce nemocnou matkou a postarat se o ni v jejích posledních dnech. V diskusi se se svou bolestivou ztrátou svěřila také žena, které pachatelé zabili syna. Zazněly tak i náročné otázky o výši trestu za tyto fatální činy a náročnosti prožívání ztráty blízkého. Prostřednictvím Mgr. Moniky Peřichové, vedoucí děčínského střediska, obdržela paní nabídku individuálního setkání a rozhovoru o aktuálních potřebách a možnosti podpory ve zvládání těžké životní situace. I v této spontánní situaci prezentovali pracovníci střediska svou vysokou profesionalitu a schopnost empatického přístupu k obětem trestných činů a též propojení s partnery z neziskového sektoru – na místě byl přítomen zástupce z.ú. Prosapia, se kterým pracovníci služby domluvili propojení intervencí a podpory pro ženu v náročné situaci. Přítomní sdíleli téma potřeby bezpečí a prevence kriminality v okrese a seznámili se s možnostmi řešení situací, kdy dojde k události trestného činu.

Tým děčínského střediska Probační a mediační služby tvoří celkem šest pracovníků, z toho čtyři působí ve městě Děčín a dva v detašovaném pracovišti v Rumburku. Nejčetnější agendu střediska představuje výkon trestu obecně prospěšných prací, probačního dohledu nad pachateli a mediační činnosti. Středisko též zabezpečuje chod poradny pro oběti trestné činnosti a realizuje skupinové resocializační programy pro mladistvé pachatele.  

Pro ilustraci: za posledních pět let (2017-2022) středisko zajistilo výkon trestu obecně prospěšných prací v 847 případech, přijalo 467 nových klientů do probačního dohledu, a v 450 případech pracovníci zprostředkovali řešení konfliktu mezi obětí a pachatelem (mediační činnost) a poskytli individuální podporu a pomoc 312 obětem trestných činů.

Střediska Praha, Praha - východ a Praha - západ změnila svoji adresu. Nově sídlí Na Míčánkách 1497/2A. Praha 10, 100 83.