cs

Podzim plný prezentačních akcí a vzdělávacích aktivit v okrese Most

Podzim plný prezentačních akcí a vzdělávacích aktivit v okrese Most

Pracovníci střediska Most realizovali v uplynulých týdnech řadu přednášek a osvětových akcí, na kterých prezentovali činnosti Probační a mediační služby.

V říjnu se naše kolegyně zapojily do Veletrhu sociálních služeb města Litvínov, který proběhl v rámci projektu Signály organizace Society for All, z.s. Na akci seznámily veřejnost s činností Služby v souvislosti s výkonem alternativních trestů a prací s oběťmi trestných činů.

V listopadu během Týdnů restorativní justice proběhl vzdělávací seminář pro zaměstnance Linky duševní tísně. Účastníci se zajímali především o pomoc obětem, diskutovali o jednotlivých právech obětí a jejich využití.

Listopad byl však také měsícem plným aktivit ve vztahu ke studentům. Naši kolegové totiž připravili několik prezentací pro střední školy i VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most. Studenti byli aktivní, ptali se na zajištění výkonu trestu obecně prospěšných prací a dohledu probačního úředníka. Užitečné pro ně byly informace o zákonu o obětech trestných činů. Po uskutečněných besedách dokonce někteří z posluchačů požádali o možnost výkonu praxe na našem pracovišti, což nás velmi těší.