cs

Plzeňské středisko realizovalo preventivní přednášky pro základní a střední školy

Preventivní přednášky v Plzeňském kraji

Tak jako každý rok, i letos navštívily naše specialistky na mládež několik plzeňských základních a středních škol, kde měly možnost v rámci prevence seznámit studenty s tématem protiprávního jednání a jeho následky.

Účastníci přednášek se dozvěděli o činnosti Probační a mediační služby, byli interaktivní formou seznámeni s průběhem trestního stíhání mladistvých pachatelů i s řízením ve věcech nezletilých. Prostřednictvím kazuistiky se podívali na provinění očima nezletilého. Nejvíce děti bavilo rozlišování jednání na protiprávní a „pouze“ nežádoucí. V roli „soudců“ rozhodovaly, co je a co není trestné a proč. Nakonec se dozvěděly, jaká opatření může soud ukládat nezletilým a mladistvým pachatelům.

Touto nenásilnou a zábavnou formou si žáci odnesli celou řadu užitečných poznatků a zároveň získali kontakt na organizaci, na kterou se mohou v případě potřeby obrátit.