cs

Ohlédnutí za Týdnem restorativní justice v Písku

Týden restorativní justice 2023

Třetí listopadový týden už od roku 1996 tradičně připomíná koncept restorativní justice. K akci Týden restorativní justice se stejně jako každý rok připojila také Probační a mediační služba. Osvětová akce naší organizace se tentokrát konala symbolicky v Písku, kde byl v ten samý den slavnostně zahájen provoz prvního probačního domu v Česku.

Děkujeme všem účastníkům, kteří se zastavili u našeho stánku na konci Karlovy ulice u Kamenného mostu, a stejně tak děkujeme našim kolegům ze střediska Písek za jejich nasazení v terénu.