cs

Ohlédnutí za konferencí Victims of crime

Panelové diskuze na konferenci "Victims of crime"

Ve dnech 13. – 14. října 2022 Probační a mediační služba společně s Ministerstvem spravedlnosti České republiky pořádala v pražském Kongresovém centru mezinárodní konferenci při příležitosti českého předsednictví v Radě EU. Dvoudenního setkání, které bylo tematicky zaměřené na oběti trestných činů a možnosti restorativního přístupu v probaci a vězeňství, se zúčastnily desítky expertů z celé Evropy.

V úvodním bloku prvního dne vystoupilo hned několik významných řečníků – vedle ředitelky Probační a mediační služby Andrey Matouškové např. Tim Chapman a Edit Törzs z European Forum for Restorative Justice, prezident CEP Gerry McNally, Ilina Taneva z Rady Evropy, Aniella Ferenczi z European Network for Victim’s Rights a Marieta Tosheva z Evropské komise. Po prezentacích účastníci absolvovali tematicky zaměřené workshopy pod vedením odborníků nejen z české, ale také skotské, švýcarské a nizozemské praxe. Druhý den konference byl pak věnovaný panelovým diskuzím, které se soustředily na práva a potřeby obětí trestných činů.

Děkujeme všem řečníkům a dalším hostům konference za spolupráci a podnětná setkání.