cs

Odsouzení ve výkonu trestu OPP pomáhají Ukrajině

Odsouzení ve výkonu trestu OPP pomáhají Ukrajině

Probační a mediační služba a její pracovníci se již několik týdnů aktivně podílí na pomoci Ukrajině. Naše střediska se v uplynulých dnech mimo jiné spojila s humanitárními organizacemi, které jsou v katalogu poskytovatelů, a nabídla jim možnost zapojení klientů ve výkonu trestu obecně prospěšných prací. Do aktivit vstoupilo celkem 57 našich klientů, lze však podle vývoje situace očekávat, že se naši klienti budou moci zapojit i ve větším počtu.

K 15. březnu 2022 bylo v rámci výkonu trestu OPP zapojeno do pomoci ukrajinským uprchlíkům ve:

Středočeský kraj: 10 klientů

Kutná Hora: 2 klienti (potravinová banka, pomoc s logistikou)
Praha – západ: 2 klienti (pomoc s nakládkou a tříděním v iniciativě „Berounka Ukrajině“)
Praha – východ: 2 klienti (třídí materiální pomoc pro Ukrajinu – Sportovní a společenský spolek Voděrádky  Říčany)
Mladá Boleslav: 4 klienti (Římskokatolická farnost, Děkanství Mnichovo Hradiště – pomoc na faře s ubytováváním klientů, úklidem a zásobováním)

Severomoravský kraj: 9 klientů

Jeseník: 1 klientka (zapojená v OS Ester Javorník)
Nový Jičín: 1 klient (obecní úřad Hladké Životice – zřizování ubytování)
Olomouc: 6 klientů (Charita ČR – úklidové práce prostor, které uvolnili pro občany Ukrajiny)
Šumperk: 1 klient (Charita Zábřeh – dle vyjádření suplují i Šumperk)

Jihomoravský kraj: 5 klientů

Střediska spolupracují s poskytovateli, kteří nyní humanitární pomoc uprchlíkům poskytují (Charita ČR, městské úřady, Člověk v tísni, ADRA, Podané ruce apod.) a zapojení našich klientů jim nabízí. V těchto organizacích se klienti do pomoci zapojili formou úklidových prací (zejména pomoc při vyklízení a přípravě vhodných prostor pro ubytování uprchlíků).

Východočeský kraj: 1 klient

Pardubice: 1 klient (Charita Přelouč – příprava a úklid ubytovny a práce v potravinovém skladu; v jednání je přesun klienta se znalostí ukrajinštiny do dobrovolnického centra Oblastní charity)

Jihočeský kraj: 21 klientů

České Budějovice: 1 klient (vyklízení prostor, pomoc školníkovi), 3 klienti (Československá církev husitská – úklid, vyklízení prostor a jejich renovace), 11 klientů (Kongregace bratří nejsvětější svátosti – úprava prostor, úklid)
Prachatice: 3 klienti (Městský úřad Prachatice – stěhování nábytku pro potřeby ubytování)
Jindřichův Hradec: 3 klienti (Český červený kříž)

Západočeský kraj: 3 klienti

Plzeň: 2 klienti (ÚMO Plzeň 3 – vyklízení prostor pro ubytování dětí uprchlíků)
Tachov: 1 klient (Charita Stříbro)

Praha: 8 klientů

ÚMČ: 8–9 klientů (připravují ubytování pro uprchlíky)
V budoucnu očekáváme spolupráci na ÚMČ Praha 6