aktuální informace a zajímavosti z oblasti restorativní justice 
 
Instituce pomáhající obětem TČ.
Psychosociální centrum pro pomoc ženám - obětem domácího násilí a jejich dětem.
 
Instituce pomáhající obětem TČ. Nevládní nezisková organizace, zaměřená na poskytování humanitární a sociální pomoci v zahraničí a v České republice.
 
Instituce pomáhající obětem TČ. Nezávislé, bezplatné, důvěrné a nestranné poradenství a pomoc.
 
 
Instituce pomáhající obětem TČ. Občanské sdružení s celostátní působností zaměřující se na pomoc obětem trestných činů a na prevenci kriminality.
 
Instituce pomáhající obětem TČ.
 
Institut pro kriminologii a sociální prevenci
  
Instituce pomáhající obětem TČ.
 
Nezisková organizace spolupracující s PMS - poskytující poradenství v případech násilí a kriminality spojené s užíváním internetu nebo ICT technologií.
 
Nezisková organizace spolupracující s PMS v oblasti rozvoje probačních programů a řešení konfliktů.
 
Instituce pomáhající obětem TČ. Občanské sdružení pro podporu psychosociálních aktivit.
 
Instituce pomáhající obětem TČ. Občanské sdružení poskytující bezplatnou komplexní pomoc ženám-obětem domácího násilí.
 
Sdružení pro probaci a mediaci v justici,o.s.
 

 

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, včetně uložených…
Slovník pojmů
Kontakty

Probační a mediační služba

Ředitelství

Senovážné náměstí 995/1

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty

 

Chystáme pro vás nový web.


Přecházíme na nový vizuální styl.


Již brzy.

 

Nyní budete přesměrování zpět.