cs

Odborníci u kulatého stolu diskutovali téma obchodování s lidmi

Kulatý stůl na téma obchodování s lidmi

Ve čtvrtek 22. února 2024 se v Brně uskutečnil kulatý stůl věnovaný problematice obchodování s lidmi. Setkání odborníků a zástupců institucí zorganizoval odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ve spolupráci s krajským odborem školství. Hlavním cílem akce bylo především zlepšení identifikace potenciálních obětí tohoto druhu kriminality a zdokonalení vzájemné spolupráce a komunikace orgánů veřejné správy, nestátních neziskových organizací a dalších zainteresovaných subjektů.

Za Probační a mediační službu se diskuze zúčastnil vedoucí střediska Brno Tomáš Řihák.