cs

Konference CEP 2015

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE CEP O RESTORATIVNÍ JUSTICI   Ve dnech 23. – 25. 9. 2015 proběla v hotelu International v Praze-Dejvicíchmezinárodní konference o restorativní justici, kterou organizovala Probační a mediační služba ve spolupráci s CEP (Confederation of European Probation) při příležitosti 15. výročí vzniku Probační a mediační služby.  

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán dne 24.9. pronesl úvodní slovo při zahájení mezinárodní konference Restorative Justice and Probation – strategic steps, making the footprint, která se konala do 25.9. 2015 v Praze. Konferenci pořádala Confederation of European Probation ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR. Experti z různých zemí Evropy diskutovali například o uplatnění mediace mezi pachatelem a obětí v průběhu vykonávacího řízení či o poradenství a podpoře obětem trestných činů v průběhu probace.  

Vyspělé demokratické státy si moc dobře uvědomují, že trestní soudnictví nemůže být postaveno pouze na represi, ale i na tzv. restorativním přístupu, který aktivně pracuje s pachateli trestných činů i jejich oběťmi. Jsem rád, že České republika zejména díky Probační a mediační službě, která tento rok slaví již 15 let své existence, úspěšně aplikuje poznatky a přístupy ze zemí, v nichž je restorativní praxe běžnou součástí výkonu spravedlnosti,“ uvedl ministr spravedlnosti Robert Pelikán při zahájení konference.  

Program konference Restorative Justice and Probation – strategic steps, making the footprint měl pomoci jejím účastníkům odpovědět na následující klíčové otázky: Jak lze restorativní praxi uplatnit při každodenní práci probačních úředníků? Jaké příklady dobré praxe uplatnění restorativní justice máme k dispozici a jak je můžeme při probační práci využít? Má mediace mezi pachatelem a obětí nějaké limity pro své uplatnění, nebo je její využití při řešení následků trestných činů univerzální? Co vlastně oběti chtějí a co potřebují? Jak můžeme přizvat veřejnost k aktivní spolupráci při zavádění restorativní justice do praxe?  

V příspěvcích jednotlivých přednášejících nechyběla ani témata, která měla zcela konkrétní ráz a byla zaměřena např. na problematiku domácího nebo sexuálního násilí.    

prezentace z konference ke stažení