Konference 2021

Návrat do normality: zrcadlení minulosti v budoucnosti

Probační a mediační služba ve spolupráci s Konfederací evropských probačních služeb pořádala od 11. do 13. října 2021 konferenci zaměřenou na minulost a budoucnost probace s důrazem na meziagenturní spolupráci a prvky restorativní justice.

Místo konání: Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6, 16901  

Cílem konference je reflektovat komunitní a meziagenturní spolupráci mezi probačními službami a organizacemi činnými v oblasti justice napříč Evropou se zaměřením na Střední a Východní Evropu. Nové znalosti, sdílení příkladů dobré praxe, výměna informací a podpora vzájemné spolupráce na lokální i mezinárodní úrovni jsou základem pro úspěšnou spolupráci. Svět se neustále vyvíjí, dochází tak k různým změnám a čelíme různým výzvám. Zdánlivě tradiční témata z oblasti probace, která mohla ještě nedávno být vnímána jako upozaděna, začala opět rezonovat ve veřejném prostoru. Zároveň se objevila témata nová, která se stala součástí našich životů. Vydejte se s námi na neobvyklou cestu z minulosti do budoucnosti, na které si připomeneme nejen výzvy, kterým jsme čelili v minulosti, ale budeme se bavit také o těch výzvách, které jsou teprve před námi.  

Program