cs

Nikdy není pozdě aneb když Vám do života zasáhne trestný čin

Tour Probační a mediační služby - Pardubice

Středisko Pardubice uspořádalo v rámci Tour Probační a mediační služby 6. listopadu 2023 besedu s názvem „Nikdy není pozdě aneb když Vám do života zasáhne trestný čin“.

Veřejnost a zástupci státních i neziskových organizací téměř zaplnili sál s kapacitou 100 míst. Beseda tak proběhla za aktivní účasti přítomných, kteří kladli otázky ohledně mediací nebo práce s oběťmi trestných činů. Řada dotazů také směřovala na práci s pachateli trestných činů v rámci výkonu dohledu a velkým tématem byl i Probační dům v Písku. Na setkání s veřejností dále vystoupila klientka Služby. V rámci svého příběhu přiblížila, jak jí probační úředníci pomáhají a podporují ji na cestě ke změně, tedy k životu bez drog a bez páchání trestných činů.

Akce se konala pod záštitou radního pro sociální péči a neziskový sektor Pardubického kraje Pavla Šotoly.

Střediska Praha, Praha - východ a Praha - západ změnila svoji adresu. Nově sídlí Na Míčánkách 1497/2A. Praha 10, 100 83.