cs

Navždy odešla dáma české mediace Tatjana Šišková

S lítostí a velkým zármutkem jsme v Probační a mediační službě přijali zprávu o odchodu paní PhDr. Tatjany Šiškové, která do světa mediace uvedla a vyškolila mnoho našich pracovníků. Vždy byla milou rádkyní, potřebným oponentem a její velké zkušenosti a upřímnost byly nepřehlédnutelné a motivující pro řadu mediátorů. Rádi proto budeme udržovat její odkaz stále živý.

Děkujeme, vážená Táňo, za vše.