cs

Národní dny prevence v Ostravě proběhly za účasti Probační a mediační služby

Národní dny prevence 2023

Národní dny prevence 2023 byly již 4. ročníkem akce, jejíž smyslem je přispět k rozvoji a podpoře systému prevence kriminality v České republice. Tato již tradiční konference nabízí účastníkům příspěvky a workshopy zaměřené na aktuální témata nejen z oblasti prevence kriminality, ale také bezpečnosti a prevence rizikového chování dětí a mládeže.

Letošní ročník se uskutečnil 10. a 11. října v Ostravě a jeho součástí byla také Probační a mediační služba. Vedoucí střediska Ostrava Mgr. Kateřina Horáková Kuchtová se představila již v úvodním spotu konference, naši kolegové však nechyběli ani v místě konání akce v areálu Dolní oblast Vítkovice.

Střediska Praha, Praha - východ a Praha - západ změnila svoji adresu. Nově sídlí Na Míčánkách 1497/2A. Praha 10, 100 83.