cs

Na půdě Univerzity Pardubice se diskutovalo o trestné činnosti dětí

Konference na půdě Univerzity Pardubice

Koncem listopadu uspořádala Fakulta filozofická Univerzity Pardubice konferenci s tématem dítě procházející trestním řízením v roli pachatele trestného činu.

Diskutující z řad odborné veřejnosti za účasti vedoucí střediska Pardubice Karolíny Jeníkové provedli účastníky konference trestním řízením. Na vzorové kazuistice se diskutovalo, jak v praxi postupují orgány činné v trestním řízení od oznámení spáchaného činu, jakou roli má Probační a mediační služba v přípravném a vykonávacím řízení a jakou roli orgán sociálně-právní ochrany dětí. Zazněly i odpovědi na otázku jak na mladistvého pachatele pohlíží advokáti či pracovnici v ochranné výchově.

Panelové debaty se zúčastnili studenti studijních programů Humanitní studia, Resocializační pedagogika, Zdravotně – sociálních pracovník. Pozvání přijali i zástupci neziskových organizací působících v sociálně-právní ochraně, ale i mezinárodní účastníci z Arménie a Polska.