cs

Mostecká zastávka Tour Probační a mediační služby přinesla rekordní návštěvnost

Tour Probační a mediační služby - Most

Pozvání k debatě o tom, co obnáší práce s obětmi trestných činů a jaké inovativní formy práce s pachateli vedou ke změně jejich chování, přijalo od pracovníků mosteckého střediska téměř 90 obyvatel Mostu a blízkého okolí.

Veřejná debata o náročných, ale důležitých tématech proběhla ve městě s jedním z nejvyšších indexů kriminality v republice na půdě Vysoké školy finanční a správní v Mostě. Přítomní se dozvěděli podrobnosti o právech obětí trestných činů a podpoře, kterou jim stát prostřednictvím Probační a mediační služby zajišťuje. Se zájmem vyslechli zkušenosti s inovativní metodou skupinové práce s pachateli zapojenými do probačních resocializačních programů pro řidiče, pro mladistvé a pro pachatele násilné trestné činnosti. Pozitivní ohlas měla informace k výsledkům činnosti odsouzených v rámci výkonu trestu obecně prospěšných prací. Odsouzení odpracovali v roce 2022 pro organizace v Mostě práce v hodnotě bezmála 1 mil. Kč. Diskusi rozproudilo téma bezpečného podmíněného propouštění odsouzených z výkonu trestu a inovativní Probační dům zaměřený na úspěšnost integrace pachatelů do společnosti po propuštění.

Záštitu akci poskytl primátor města Mostu Ing. Marek Hrvol. Speciální poděkování patří řediteli Vysoké školy finanční a správní v Mostě Ing. Josefovi Švecovi za poskytnutí potřebného zázemí a organizační podpory.

Střediska Praha, Praha - východ a Praha - západ změnila svoji adresu. Nově sídlí Na Míčánkách 1497/2A. Praha 10, 100 83.