cs

Litoměřické středisko představilo téma začlenění pachatelů do společnosti po propuštění z vězení

Středisko Litoměřice si v rámci Tour Probační a mediační služby připravilo v prostorech městské knihovny program pro ty, které zaujalo avizované téma návratu a začlenění pachatelů zpět do života a do společnosti po propuštění z vězení.

Pracovníci střediska veřejnosti popsali svou činnost v rámci kontroly alternativních trestů. Diskutovalo se nejen o ekonomické prospěšnosti, ale především o pozitivním efektu alternativních trestů pro samotné pachatele. Účastníci byli také seznámeni s hlavními myšlenkami restorativní justice, měli možnost si vyslechnout prohlášení oběti o dopadu trestního jednání na její život.

Na závěr setkání si naši kolegové připravili rozhovor s klientem, panem K., který byl čtyřmi lety podmíněně propuštěn z vězení a podrobuje se dohledu. Rozhovor byl zaměřen na potřeby pana K. po propuštění z vězení a jak se na pozitivních změnách v jeho životě podílela Probační a mediační služba.