cs

Listopadové pracovní setkání se soudci a státními zástupci bylo věnované programům pro řidiče

Listopadové pracovní setkání se soudci a státními zástupci bylo věnované programům pro řidiče

Dne 3. listopadu 2023 realizovali naši kolegové ze střediska České Budějovice pracovní setkání se soudci a státními zástupci k problematice resocializačních a terapeutických programů pro řidiče.

V rámci jednání byla představena prezentace k tématu efektivity terapeutických programů na základě výsledků zahraničních i tuzemských výzkumných studií, aktuální podoby legislativního rámce v našem právním systému a shrnutí výsledků zkušebního provozu terapeutických programů v Jihomoravském soudním kraji, kterou zajistilo Metodické centrum – odborné pracoviště Centra dopravního výzkumu.

Zástupci Probační a mediační služby následně prezentovali resocializační programy pro řidiče, které realizují v rámci Programových center. Účastníkům představili strukturu resocializačního programu a jednotlivé moduly, které jsou zaměřeny na alkohol, drogy, rychlost, agresivitu, rizikové chování, únavu, dodržování pravidel a životní styl.