cs

Lídři evropského vězeňství a probace se sešli u kulatého stolu

Kulatý stůl Yellow Ribbon Run

Ve čtvrtek 2. listopadu 2023 se v Praze sešli lídři evropského vězeňství a probace se zástupci Vězeňské služby České republiky, Probační a mediační služby a občanského sektoru.

Česká nezisková organizace Žlutá stužka, z. s. pořádala kulatý stůl, Yellow Ribbon – Growing European Together, jehož hlavním tématem byla osvěta v integraci lidí s trestní minulostí. Ředitelka této organizace, Gabriela Slováková, je již devět let iniciátorkou osvětového projektu Yellow Ribbon Run (YRR). YRR se skládá z několika akcí, tou hlavní je běh pro veřejnost, kde se každoročně schází fandové a sportovci z řad státního, soukromého i neziskového sektoru spolu s lidmi s trestní minulostí a ve výkonu trestu. Právě tento koncept bude inspirací pro zahraniční partnery, po českém vzoru utéct předsudkům, dát lidem s trestní minulostí druhou šanci a uspořádat YRR také v evropských zemích.

Za Probační a mediační službu vystoupila se svým příspěvkem v bloku „Důležitost spolupráce mezi státním, nevládním a soukromým sektorem“ Kateřina Šlesingerová, náměstkyně ředitele pro probaci a mediaci.