cs

Liberecká debata s veřejností přilákala třicítku zájemců

Tour Probační a mediační služby - Liberec

Debata s veřejností s podtitulem „I Ty nás můžeš potřebovat“ přilákala ve středu 22. března 2023 třicítku zájemců do jednacího sálu zastupitelstva Krajského úřadu Libereckého kraje. Akci poskytl záštitu hejtman Libereckého kraje pan Martin Půta a diskuse se osobně zúčastnil náměstek hejtmana, pan Jan Sviták, který se s přítomnými podělil mj. i o svou cennou dlouholetou zkušenost v roli poskytovatele trestu obecně prospěšných prací.

Krajskému úřadu Libereckého kraje děkujeme za poskytnutí prostor, organizační podporu, všem účastníkům za podnětné dotazy a živou diskusi, týmu libereckého střediska za skvělé přispění do seriálu Tour Probační a mediační služby.