cs

Kolínské středisko připravilo besedu pro žáky ZŠ Pečky

Beseda v ZŠ Pečky

Ve středu 13. dubna proběhla v Základní škole Pečky beseda na téma prevence kriminality dětí a mládeže. V prvním bloku vedoucí kolínského střediska Helena  Erbenová představila práci Probační a mediační služby a její místo v průběhu trestního řízení. Poučné byly pro žáky především čtyři příběhy bývalých klientů Služby, kteří byli ve stejném věku jako posluchači. Ve druhém bloku preventistka Policie České republiky Milada Bašistová provedla děti výukovým filmem na téma drogy a závislost na nich.

Věříme, že si žáci z besedy odnesly řadu poučení a že se s nimi na Probační a mediační službě ani Policii České republiky nepotkáme.