cs

Klienti Probačního domu pomáhali s úpravou veřejného prostoru

Pracovní sobota klientů Probačního domu

V sobotu 18. března 2023 proběhla v Písku na Flekačkách pracovní sobota, kdy klienti Probačního domu společně s instruktory vyklízeli a prořezávali stromy v Lomečku, aby město mohlo v dané lokalitě začít s výstavbou plánovaného parku pro občany. Poctivá celodenní práce přinesla viditelné výsledky a navíc byla po zásluze odměněna porcí špekáčků.

Probační dům je součástí projektu Zpátky do života, který je financovaný Norskými fondy 2014-2021.