cs

Klienti Probačního domu pomáhají městu Písek

Klienti Probačního domu pomáhají městu Písek

Projekt Zpátky do života sice k 30. dubnu 2024 končí, ale brány Probačního domu v Písku se rozhodně nezavírají. Naopak – klienti pod vedením pracovníků domu nepolevují a dál městu Písek pomáhají.

Již od začátku dubna se klienti Probačního domu ve svém volném čase věnují sázení stromů v Třešňovém sadu na Flekačkách. Pod vedením instruktora Petra ve spolupráci s městem Písek k dnešnímu dni vysadili více než 35 třešňových stromků.

V sobotu 6. dubna se také pracovníci i klienti Probačního domu společně se zástupci Charity Písek a Fokusu Písek aktivně připojili k akci „Ukliďme Česko“. Celá skupina čistila frekventovaný turistický úsek podél břehu řeky Otavy a nakonec se povedlo nashromáždit více než 7 plných pytlů odpadků, včetně bonusů v podobě zrezlého nákupního vozíku, kompostéru, televize aj. Vydařenou akci zakončilo společné opékání buřtů.

O týden později se pak pod záštitou Charity Písek klienti Probačního domu zapojili jako dobrovolníci do celorepublikové akce „Sbírka potravin“. Akce proběhla v písecké prodejně Albert a celkem se letos od občanů podařilo vybrat více než 686 kg trvanlivých potravin a 161 kg drogistického zboží, které budou dále využity v pomoci potřebným.

Střediska Praha, Praha - východ a Praha - západ změnila svoji adresu. Nově sídlí Na Míčánkách 1497/2A. Praha 10, 100 83.