cs

Klienti a pracovníci Probačního domu spolupracují na rekonstrukci startovacích bytů

Pracovníci a klienti Probačního domu spolupracují s organizací Romodrom na rekonstrukci bytů

Probační dům v Písku v posledních měsících intenzivně spolupracuje s neziskovou organizací Romodrom o.p.s. na aktivitách na podporu bydlení pro klienty, kteří řádně ukončili pobyt v Probačním domě.

Během poměrně krátké doby se díky organizaci Romodrom v Písku podařilo najít hned dva podnájmy, tzv. „startovací byty“, pro odcházející klienty Probačního domu, kteří mají stabilní zaměstnání, budují si nové, zdravé sociální zázemí a nechtějí se vracet do původního rizikového prostředí. Jeden z bytů však nebyl zrovna v dobré kondici, po předchozích nájemnicích byl doslova vybydlený, a tak stávající klienti společně s pracovníky Probačního domu a organizace Romodrom velmi intenzivně pomáhají bývalým klientům s rekonstrukcí, stavebními úpravami a vybavením bytu. Není to práce vůbec lehká a ani levná, ale i díky majiteli bytu, který dal klientům Probačního domu šanci a je ochoten finančně se podílet na stavebních nákladech, jde našim klientům práce pěkně od ruky. Nemalou měrou se během těchto pracovních aktivit zároveň tmelí vztahy mezi bývalými a současnými klienty a i pracovníky obou organizací.

Probační dům je součástí projektu Zpátky do života, který je financovaný Norskými fondy 2014-2021.