cs

Kampaň „neJsme bezMocní“ oslovila Česko

V rámci Evropského dne obětí trestných činů spolupracuje již několikátý rok Probační a mediační služba s Policií České republiky na informační kampani „neJsme bezMocní“. Ta má za cíl informovat nejširší veřejnost o možnosti využít rozsáhlé sítě pomoci, pokud se někdo cítí být nebo se stane obětí trestného činu. Lidé se tak mohou obrátit na 74 středisek Probační a mediační služby a také všechny služebny Policie České republiky.

V letošním roce hodnotíme kampaň jako velice úspěšnou v rámci mediálního zásahu široké veřejnosti. O tom se můžete přesvědčit ve vyhodnocení, které připravila společnost TOXIN s.r.o. zabývající se mimo jiné monitoringem médií.

Střediska Praha, Praha - východ a Praha - západ změnila svoji adresu. Nově sídlí Na Míčánkách 1497/2A. Praha 10, 100 83.