cs

„Justice pro mládež“ seznamuje studenty se základy práva i komunikačními dovednostmi

Beseda se studenty Biskupského gymnázia Hradec Králové

V pátek 22. dubna proběhla pod vedením našeho kolegy Mgr. Jaroslava Rémiše v Biskupském gymnáziu Hradec Králové preventivně – výchovná beseda s názvem „Justice pro mládež“.

Přednáška byla zaměřena nejen na nejčastější problémy dětí a mladistvých z pohledu justice, ale také na samotnou činnost a význam Probační a mediační služby. Studentům tak byly interaktivní formou předány základní znalosti z oblasti trestního a občanského práva i praktické dovednosti v komunikaci a při řešení konfliktů nenásilným způsobem.

Střediska Praha, Praha - východ a Praha - západ změnila svoji adresu. Nově sídlí Na Míčánkách 1497/2A. Praha 10, 100 83.