cs

Informace pro klienty a návštěvníky středisek a objektů Probační a mediační služby platné od 1. 9. 2020

V rámci opatření souvisejících s onemocnění COVID-19 informujeme, že od 1. 9. 2020 je povinné, aby všichni návštěvníci středisek a budov, v nichž sídlí Probační a mediační služba, používali ochranu dýchacích cest, tedy, aby si zakrývali ústa a nos. Mohou k tomu použít respirátor, roušku, ústenku či šátek, které musí mít nasazeny po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách těchto objektů. Při jednání na střediscích a v budovách Probační a mediační služby, kde lze dodržet minimální rozestup 2 metry mezi jednotlivými účastníky, nemusí být tato ochrana použita. Dále jsou všichni návštěvníci povinni při každém příchodu do zmiňovaných objektů provést dezinfekci rukou prostředky, které jsou umístěny u vstupu.  

Pokud klient nebo návštěvník Probační a mediační služby trpí respiračními obtížemi, je nutné, aby předem kontaktoval příslušného pracovníka, s nímž se má setkat nebo kontaktoval středisko, kde se má schůzka uskutečnit (https://www.pmscr.cz/kontakty/) a domluvil se telefonicky nebo emailem na dalším postupu. Nemáte-li kredit na volání, pošlete SMS. Při akutních respiračních obtížích nenavštěvujte naše střediska a budovy bez předešlé telefonické či emailové konzultace s našimi pracovníky.  

V případě akutních zdravotních potíží volejte svému lékaři nebo při podezření na příznaky koronaviru nově vytvořenou linku 1212 (bezplatná, s celostátní působností), více www.koronavirus.mzcr.cz. Pokud potřebujete poradit v souvislosti s nákazou koronaviru, volejte: nonstop linky Státního zdravotního ústavu: 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370.  

Střediska Praha, Praha - východ a Praha - západ změnila svoji adresu. Nově sídlí Na Míčánkách 1497/2A. Praha 10, 100 83.